لرزه نگار

آخرین زمین لرزه های ایران و نقاط مجاور

زلزله ۲.۵ ریشتری درخانه زنيان، فارس

عمق: ۱۰ کیلومتری | شهر های اطراف: بيضا، فارس , شيراز، فارس | تاریخ و ساعت: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۲۲:۴۷:۵۳.۶

زلزله ۳.۳ ریشتری در مود، خراسان جنوبي

عمق: ۱۰ کیلومتری | شهر های اطراف: بيرجند، خراسان جنوبي , خوسف، خراسان جنوبي | تاریخ و ساعت: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۲۲:۴۰:۰۶.۵

زلزله ۳.۰ ریشتری در خانه زنيان، فارس

عمق: ۵ کیلومتری | شهرهای اطراف: بيضا، فارس , شيراز، فارس | تاریخ و ساعت: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۲۱:۵۷:۰۶.۴

زلزله ۲.۹ ریشتری در آبگرم، قزوين

عمق: ۸ کیلومتری | شهر های اطراف: خرمدشت، قزوين , آوج، قزوين | تاریخ و ساعت: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۰:۲۷:۵۸.۰

زلزله ۲.۷ ریشتری در وراوي، فارس

عمق: ۱۰ کیلومتری | شهر های اطراف: علامرودشت، فارس , لامرد، فارس | تاریخ و ساعت: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۰۲:۵۲:۳۳.۹

زلزله ۳.۴ ریشتری در گوريه، خوزستان

عمق: ۱۰ کیلومتری | شهر های اطراف: شوشتر، خوزستان , ملاثاني، خوزستان | تاریخ و ساعت: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۰۲:۲۰:۱۹.۱

زلزله ۳.۴ ریشتری در قصر شيرين، كرمانشاه

عمق: ۱۶ کیلومتری | شهر های اطراف: ازگله، كرمانشاه , سرپل ذهاب، كرمانشاه | تاریخ و ساعت: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۰۹:۳۱:۲۰.۴

زلزله ۲.۹ ریشتری در حاجي آباد، هرمزگان

عمق: ۱۰ کیلومتری | شهر های اطراف: فارغان، هرمزگان , ارزوئيه، کرمان | تاریخ و ساعت: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۰۹:۰۴:۱۸.۸

زلزله ۲.۵ ریشتری در سفيد سنگ، خراسان رضوي

عمق: ۸ کیلومتری | شهر های اطراف: نصراباد، خراسان رضوي , قلندرآباد، خراسان رضوي | تاریخ و ساعت: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۰۵:۰۴:۲۳.۸

زلزله ۲.۹ ریشتری در ديهوك، خراسان جنوبي

عمق: ۱۱ کیلومتری | شهر های اطراف: ارسك، خراسان جنوبي , طبس، خراسان جنوبي | تاریخ و ساعت: ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۱۹:۰۲:۰۵.۵قدیمی تر